Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nieuws

Op 16 maart 2017

N-VA dient een klacht in tegen gedeputeerde Jean-Paul Peuskens bij de gouverneur en de minister van Binnenlands Bestuur. Peuskens zou niet tijdig op vragen antwoorden.   “Gedeputeerde van Onderwijs Jean-Paul Peuskens (sp.a) antwoordt niet (tijdig) op schriftelijke en mondelinge vragen omtrent …

Op 16 maart 2017

Unaniem heeft de provincieraad de verkoopprocedure van het begijnhof stopgezet. De raad heeft nu de deputatie gemandateerd om samen met de stad en de universiteit de herbestemming en opwaardering van de site opnieuw te definiëren. Eensgezindheid dus, al was er wrevel in de raad over perslekken.   …

Op 15 maart 2017

HASSELT – Gedeputeerde van onderwijs Jean-Paul Peuskens (SP.a) antwoordt niet (tijdig) op schriftelijke en mondelinge vragen omtrent het Limburgs onderwijs. Dit is niet naar de zin van de N-VA die eindelijk duidelijkheid wilt. “Via een klacht bij de gouverneur en de minister van Binnenlands Bestuur …