N-VA wil zorgshift: “Welzijnsmiddelen moeten vooral naar mensen gaan, niet naar zuilen.”

Op 2 april 2019

“Bijna 38 jaar onafgebroken christendemocratische leiding over het welzijnsbeleid is geen eenzijdig positief verhaal”. Dat is de boodschap van N-VA-lijsttrekkers Steven Vandeput en Zuhal Demir tijdens een verkiezingsbijeenkomst van de partij, vanavond in Sint-Truiden. “Er zijn veel goede dingen gebeurd de voorbije jaren, maar met het groeipad van een half miljard euro had meer kunnen gebeuren, tot frustratie van vele hardwerkende zorgverstrekkers.”. De partij wil in de volgende regeerperiode een doorlichting van de welzijnsbudgetten zodat de middelen maximaal naar mensen en minimaal naar zuilen gaan. 

LIMBURG IS KOPLOPER WACHTENDE JONGEREN

Voor lijsttrekkers Demir en Vandeput is het klaar en duidelijk: “We hebben als N-VA bewust veel extra middelen ter beschikking gesteld voor het Vlaams welzijnsbeleid: meer dan 2,2 miljard euro om te investeren in welzijnsinfrastructuur en 500 miljoen euro structureel, waarvan 330 miljoen euro specifiek voor personen met een handicap. Er zijn veel goede dingen mee gebeurd, maar toch is de wachtlijst voor gehandicapten nog meer dan 14.000 personen lang. Limburg is zelfs koploper als het gaat over het aandeel wachtende jongeren. Als je het groeipad naast de resterende noden legt, vrezen wij dat een deel van dit geld niet naar mensen maar naar zuilen is gegaan.”

De 2 miljard euro reserves bij de sociale vzw’s, de bijna 70% subsidies richting de christelijke beweging, uitlatingen van voormalig welzijnsminister Mieke Vogels en de resterende grote zorgnoden bevestigen dat vermoeden van de partij.

Daarom organiseert de partij vanavond in Sint-Truiden een verkiezingsbijeenkomst over de materie, waar onder meer Heidi De Pauw, CEO van Child Focus, als gastspreker de gebrekkige opvang van slachtoffers van tienerpooiers komt toelichten

DOORLICHTING MOET GELD NAAR ZUILEN IN KAART BRENGEN

De partij wil dat doorgelicht wordt waar de welzijnsmiddelen precies naartoe gaan. Gaan ze niet naar de zorgbehoevenden of de handen aan het bed, dan moeten we bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit geld daar wél naartoe kan gaan. “Een zorgshift als het ware.”, zeggen de lijsttrekkers.

“Naast deze vrijgekomen budgetten door efficiënter en effectiever te werken, los van zuilen, willen we ook extra budgetten vrij maken om te investeren in de aanpak van de wachtlijsten. Ook de wachttijd moet bij het wegwerken een parameter worden.”

LIMBURGSE OPVOLGER VOOR DETENTIECENTRUM TONGEREN

Vlaanderen beschikt bovendien niet altijd over voldoende kwaliteitsvolle zorg. Daarom pleit N-VA voor bijkomende investeringen, ook in Limburg:

 • Bijkomende plaatsen in jeugdinstellingen gezien het plaatstekort en de vaak gebrekkige infrastructuur.
  • “De sluiting van het Vlaams detentiecentrum in Tongeren moet op Limburgs grondgebied opgevangen worden. Anders wordt het inhoudelijke project samen met vele Limburgse actoren volledig onderuit gehaald.”, stelt Demir. “De sluiting van Tongeren aankondigen zonder alternatief is bovendien geen voorbeeld van goed bestuur.”.
 • Gespecialiseerde voorzieningen:
  • Vlaanderen moet een gespecialiseerde voorziening krijgen die minderjarige slachtoffers van tienerpooiers opvangt.
  • Voor jeugddelinquenten met een psychiatrische problematiek moet er een zogenaamde ‘high care, high security’ voorziening komen met begeleiding op maat.
 • Gezinshuizen moeten de regel worden.
  • “In het Vlaanderen van N-VA plaatsen we kinderen liever niet in jeugdinstellingen, maar in een warm nest.”
 • Het door Kris Peeters afgevoerde Zorgcentrum na Seksueel Geweld moet er alsnog komen in Limburg.
 • Limburg moet op zijn minst kunnen beschikken over een rechtmatig aandeel in de kinderopvang:
  • “Onder Jo Vandeurzen heeft Limburg het laagste aanbod van Vlaanderen, 30% minder dan West-Vlaanderen. Dat moeten veranderen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is